Canh Tý

Sẽ có 90 giàn pháo hoa tầm thấp bắn mừng thời khắc sang năm mới Canh Tý 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho chủ trương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạm ứng kinh phí mua 90 giàn pháo hoa tầm thấp nhằm phục vụ nhân dân tại