cấp phát thuốc miễn phí

Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 17/10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 người dân thuộc gia đình chính sách, người có công