cây kiểng

Nghề “săn” cây kiểng

Nghề “săn” cây kiểng là nghề tìm mua những cây kiểng đẹp ở khắp nơi, những người làm nghề này trước hết để thỏa niềm đam mê, kế đến là để