cây trồng trên đất mía

Ổn định cây trồng trên đất mía

Thời gian qua, cùng với chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp, UBND huyện Thới Bình còn khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích trồng mía kém hiệu quả