Chẩn đoán hình ảnh

“Chẩn đoán hình ảnh – Những bước tiến mới trong chẩn đoán và can thiệp điều trị”

Đó là nội dung chính của Hội thảo khoa học vừa được Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tổ chức. Hội thảo với sự tham gia của các diễn