Chăn nuôi

Khó khăn trong việc tái đàn heo

Hiện nay, việc tái đàn để phát triển chăn nuôi trong hộ dân ở Cà Mau vô cùng khó khăn. Do dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; hình thành các vùng chăn nuôi xa khu đông dân cư; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản