chào cờ đầu tuần

Nét đẹp lễ chào cờ đầu tuần

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Trong những năm qua, các cơ