chất lượng giáo dục

Năm học mới 2019 – 2020 Quyết tâm tiếp tục tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục

LTS: Trên nền tảng thành tựu của hành trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) những năm qua, ngành Giáo dục Cà Mau đã