Chính phủ họp phiên thường kỳ

Kinh tế – xã hội bứt phá 6 tháng đầu năm

Ngày 4/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm