Chính quyền sở tại

Khiếu nại lần 2 của gia đình bà Lê Thị Khiêm: Chính quyền sở tại có “nhầm lẫn”?

Không hài lòng với kết luận của UBND TP. Cà Mau, gia đình bà Lê Thị Khiêm (Phường 1, TP. Cà Mau) tiếp tục khiếu nại. Song trong lần khiếu nại