cho vay tiền

“Tín dụng đen” đã quay trở lại!

“Tín dụng đen” đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Tại Cà Mau, để ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen” đe dọa đời sống của người dân,