chống dịch tả heo châu Phi

Giảm tổng đàn heo, sẽ giảm chi ngân sách tỉnh trên 119 tỷ đồng

Chiều 20/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả heo châu Phi tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thành phố, nhằm nắm diễn biến tình hình bệnh dịch; đóng góp