chống đối

Cần xử lý nghiêm hành vi không chấp hành, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Gần đây, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm không chấp hành hiệu lệnh, tìm cách chống đối Cảnh sát giao thông (CSGT) có chiều hướng gia tăng và