chống hạn hán

Cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vừa có công văn chỉ đạo hỏa tốc về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập