chống ngập

Đang triển khai dự án khoảng 1.000 tỷ đồng chống ngập cho TP. Cà Mau

Ông Phan Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 9 điểm ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn, do