chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thiệt hại do ảnh hưởng bão số 2 đã lên trên 2 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, theo thống kê đến chiều ngày 4/8, ước