chủ lực

Ngành hàng chủ lực vẫn còn gặp khó

Ảnh hưởng tình hình đại dịch COVID-19, dù ngành chức năng đã có nhiều giải pháp tháo gỡ, người dân đã có sự chủ động nhưng khó khăn vẫn còn tác