chủ nghĩa xã hội

“Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề trên vừa diễn ra sáng nay 16/1, nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -