chủ trương

“Nghĩa đồng bào trong cơn đại dịch”

Ngay từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau đã nhất quán chủ trương “Chống dịch như chống giặc”; tỉnh đã triển khai sâu rộng đến từng ngành,