chung sức giữ gìn

Thêm yêu biển, đảo để chung sức giữ gìn

Nằm trong chuỗi hoạt động cùng chủ đề, tuần qua, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng