chung tay chống dịch

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân, chung tay chống dịch

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai với nhiều hình thức thiết thực nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh hiểu đầy