chuối

Đất rừng “nở hoa”

“Trong năm 2017, xã có 2 tiêu chí bị rớt chuẩn là tiêu chí môi trường và hộ nghèo nhưng bằng mọi hình thức hỗ trợ, xã đã kéo lên được

Nông nghiệp phải gắn với dịch vụ để tăng giá trị sản phẩm

Theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thì Cà Mau chọn lựa 6 ngành hàng chủ lực gồm tôm sinh thái, cua biển, lúa chất lượng cao, chuối, gỗ