Chương trình dã ngoại

“Hè là để trưởng thành”

Đó là chủ đề chính của Chương trình dã ngoại do Công ty SuperBrain Minh Khôi vừa tổ chức ngày 26/7.