Chương trình Khuyến mại tiêu dùng tập trung

Kích cầu tiêu dùng nông thôn

Tối ngày 10/11, Sở Công thương phối hợp với huyện U Minh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Xúc tiến thương mại Phan Gia tổ chức khai mạc Hội chợ