Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm

Khởi động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Sáng 5/9, năm học mới 2019 - 2020 chính thức được khai giảng, đây cũng là thời điểm Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được