cơ chế mở

Công tác phòng, chống thiên tai tại Cà Mau: Cần kịp thời, sát thực tế, cơ chế mở

“Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN;) tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch,