cơ giới hóa nông nghiệp

Bước tiến của cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến

Sáng ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ