Cố Tổng Bí thư

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười sống mãi trong lòng bộ đội Hải quân

Ngày 7/10, cả dân tộc Việt Nam tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về lòng đất mẹ. Trong niềm tiếc thương tưởng nhớ của hơn 90 triệu người dân