Co Xáng

Tuyến đường Co Xáng – Cơi Năm – Đá Bạc sụt lún nghiêm trọng

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cà Mau, cho biết: “Trên toàn tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc xuất hiện khá