composite

Vỏ lãi composite Cà Mau

Hiện nay, mặc dù hệ thống lộ giao thông nông thôn của Cà Mau được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, nhưng do đặc thù là vùng sông nước,