công an chính quy

Đã có 229 công an chính quy được điều động về cơ sở

Đến nay đã có 229 công an chính quy được điều động về nhận nhiệm vụ tại 69/87 xã, thị trấn trong tỉnh; trong đó có 69 trưởng công an, 57