Công an huyện Năm Căn

Công an huyện Năm Căn nỗ lực cho sự kiện chính trị trọng đại của huyện

Năm Căn là đơn vị thứ hai của tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/8. Đây