Công an thị trấn Năm Căn

Công an thị trấn Năm Căn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) đã có sự phát triển đáng kể, được đông