công bố thiên tai

Không thể công bố thiên tai vì… “khái niệm”

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định: Chỉ có mưa lũ, dòng chảy