công dân điện tử

Chính quyền điện tử không thể thiếu “công dân điện tử”

LTS: Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), tỉnh Cà Mau đã tạo được môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, qua đó tiết

Chính quyền điện tử cần có công dân điện tử

Cà Mau đang trong giai đoạn xây dựng một nền hành chính hoạt động trong môi trường điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã triển khai nhiều