công nghệ số

Trợ giúp phụ nữ kỹ năng kinh doanh thời công nghệ số

Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tiếp thị trực tuyến” cho chị