công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11%

Chiều ngày 25/1, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cà Mau phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến thủy sản

Đó là mục tiêu vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về