công trình ngăn sụt lún đê biển Tây

Trên công trình ngăn sụt lún đê biển Tây

Cà Mau đã bắt đầu triển khai các giải pháp ngăn chặn sự sụt lún của tuyến đê biển Tây đoạn Kinh Mới - Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện