Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh

Thăm các học viên xuất khẩu lao động của Cà Mau đang học tại TP. Hồ Chí Minh

Trong hai ngày (2&3/7), đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau có buổi đến thăm các học viên đang theo học tiếng Nhật