Cửa biển Khánh Hội

Cửa biển Khánh Hội bị bồi lắng nhanh, chủ yếu do khách quan

Xung quanh việc để xảy ra tình trạng cửa biển Khánh Hội bị bồi lắng trở lại chỉ sau một thời gian ngắn được nạo vét mà gần đây người dân