Cục C10

Hoạt động nghĩa tình của Cục C10

Ngày 19/7, tại Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (Cục