cúm gia cầm

Xử lý kịp thời ổ dịch cúm gia cầm H5N1

(ảnh minh họa). Trước đó, đàn gia cầm tại hộ ông Phạm Văn Tòng (ở ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) bị bệnh chết nhiều và chết nhanh, với tổng số 63 con bị chết.

Bao vây, khống chế ổ dịch cúm gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bao vây, khống chế ổ dịch bệnh