Cụm thi đua số 9

“Tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 9 xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”

Ngày 30/5, tại Công an tỉnh Cà Mau, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 9 - Bộ Công an (gồm 8 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang,