Cuộc thi ảnh báo chí Bạc Liêu – Cà Mau

Kết quả Cuộc thi ảnh báo chí Bạc Liêu – Cà Mau lần thứ VII – 2019

Ngày 6/6, tại Tòa soạn Báo Bạc Liêu, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ VII - 2019 đã tổ chức chấm giải.