Đa canh

Mô hình “Kinh tế 3 tầng sinh thái” ở hai vùng mặn ngọt Kỳ 2: Đa canh trên vùng đất mặn

Vùng đất Ngọc Hiển bị chia cắt bởi sông Tam Giang và sông Cửa Lớn, tạo thành ốc đảo. Với địa hình trũng thấp, nhưng người dân nơi đây đã có