đại biểu dân cử

Cử tri Đông Thới đề đạt tâm tư đến đại biểu dân cử

Cử tri xã Đông Thới, huyện Cái Nước đã phản ảnh đến đại biểu HĐND tỉnh các vấn đề về văn hóa xã hội, chế độ chính sách đối với người