Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Lắng nghe tiếng nói trẻ em

Với mong muốn thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương và tạo điều kiện để các em được