Đại hội Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh

NSNA Nguyễn Thanh Dũng tiếp tục giữ chức Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Cà Mau

Tại Đại hội Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra vào ngày 10/8, tại Hội Văn học