Đại tướng

Khắc sâu trong tim Lời thề giữ đảo của Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã vĩnh biệt nhân gian, song những lời huấn thị của ông về giữ gìn chủ quyền biển, đảo khi ông