Đảm bảo

Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong tổ chức đại hội đảng các cấp

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại